รายละเอียดกิจการ

ร้านค้าชุมชนตำบลหนองบัวออนไลน์

ChunChon Nongbua Shop

ชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐ ประเทศไทย

สินค้า/บริการ

New

ข้าวฮ่างงอกมะลิแท้

ข้าวฮ่างงอกมะลิแท้ 100 % คุณประโยชน์ มีสารกาบามากที่สุด ซึงช่วยป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็. โรคเบาหวาน ช่วยลดความดันโลหิตและน้ำหนักตัว

New

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย ตั้งอยู่บนภูพาน บ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภู 6 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย โดยได้ก่อสร้างถนนลาดยาว ก่อสร้างอาคารที่ประชุม ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างเส้นทางเดิน แค้มป์ไฟ ตลอดจนภูมิทัศน์ ฯลฯ และเป็นสถานที่ฝึกอบรม สัมมนา นำมาซึ่งรายได้ของจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู รับผิดชอบ บริหารและจัดการ

New

ให้บริการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ให้บริการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย เหมาะสำหรับสำนักงาน ธุรกิจร้านค้่า การบรรเทิง ส่วนราชการที่ขาดบุตตากร

New

เสื้อโปโลชมรมนักวิทยุสมัครเล่นอีสานออนซอน

เสื้อโปโลชมรมนักวิทยุสมัครเล่นอีสานออนซอน หนองบัวลำภูสีขาวแถบปกและแขนเสื้อสีฟ้ กระเป๋าปักโลโกชมรม และด้านหลังปักคลื่นความถี่ 144.800 MHz ESANSON

New

ไม้กวาดดอกหญ้า

ม้กวาดดอกหญ้า ทำมาจากดอกหญ้าที่เรียกว่าดอกหญ้าก๋ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเก็บได้ในช่วงเดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ แต่ในช่วงที่ดอกออกมากที่สุด จะอยู่ในช่วงต้นเดือนมกราคม ดอกหญ้าก๋งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยู่ตามเชิงเขา หรือพื้นที่สูง ซึ่งการทำไม้กวาดดอกหญ้าเป็นการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เวลาว่างหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวไร่เสร็จแล้ว ก็จะใช้เวลาว่างทำไม้กวาดไว้ใช้ในครัวเรือน และบางส่วนก็จะทำไม้กวาดเป็นอาชีพเสริม ใช้ในการกวาดพื้น ปัดหยากไย่ หรือใช้ในการทำความสะอาดครัวเรือน คนในชุมชนผลิตใช้เอง และจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ไม้กวาดยังมีความทนทาน ใช้งานได้ดี ขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน คุณภาพคงทน ใช้ได้นานไม่หลุดขณะกวาด ทำให้ไม่สิ้นเปลื้องเวลาและพลังงานในการใช้งาน ผลิตภัณพ์จากหมู่บ้านโนนสว่างหมู่ที่ ๘ ตำบลกุดจิก อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู

New

ข้าวฮางงอก

ใช้ข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง หรือ ข้าวกล่ำ หมายถึง ข้าวเหนียวดำ ที่ปลูกด้วยปุ๋ยอินทรีย์ปลอดสารเคมี น ามาผลิตเป็นข้าวฮาง ด้วยกรรมวิธีภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนอีสาน ว่ากันว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณสืบต่อกัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองภัยศูนย์ ต.หนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

New

ข้าวเหนียวผัวหลงหนองบัวลำภู

ข้าวเหนียวผัวหลงหนองบัวลำภู เป็นข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองและข้าวพันธุ์ กข 6 ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูที่มีความเหมาะสมกับสภาพดินฟ้า อากาศ เมื่อเก็บเกี่ยวและสีเป็นข้าวสารแล้วจะได้เมล็ดเต็ม เรียวเล็ก เมื่อนำมาหุงหรือนึ่งและเก็บไว้ในภาชนะปิดสนิท ได้แก่ กระติ๊บข้าว ซึ่งชาวอีสานเรียกว่า “ ก่องข้าว ”จะอยู่ได้นานมีความหอม อ่อนนุ่มไม่ติดมือ ไม่แห้งและแข็งกระด้าง

New

พานบายศรี

พานขันหมาก บายศรี พิธีการ และงานใบตอง (งานแต่งงานพิธีไทย) รับทำงานใบตองทุกประเภท อาทิ บายศรี พานขันหมาก โดย กลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองบัว โทร 0834053798

ข่าวสารและสาระความรู้

ข่าวสาร

งานสัมมนาระดับชาติว่าด้วยเรื่อง
ขอเชิญท่านผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน เข้าร่วมงานสัมมนาระดับชาติว่าด้วยเรื่อง "การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระดับอาเซียน" ในเดือนธันวาคม

สาระความรู้

ข้อควรระวังของการใช้ ลูกประคบสมุนไพร
ความลับ ประโยชน์ ข้อควรระวังของการใช้ลูกประคบสมุนไพร มรดกทางภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทย

ติดต่อเรา

ร้านค้าชุมชนตำบลหนองบัวออนไลน์

เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง หนองบัวลำภู 39000

-
amonrit10@gmail.com