กลุ่มรายการสินค้า

รายการสินค้า : ALL (16)

# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน/หน่วย ราคา/หน่วย สั่งซื้อ
1 ืิNBL6003 ข้าวฮางมะลิแท้ ตราแม่พร 50 กิโลกรัม 100.00
2 NBL9000 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย 0 Other/ อื่นๆ N/A
3 ์ฺNBL1001 ลูกประคบสมุนไพร 100 ลูก 70.00
4 NBL2001 ดอกไม้จันทน์ 1,000 Other/ อื่นๆ 1.50
5 NBL2002 ดอกไม้จันทน์ 100 Other/ อื่นๆ 30.00
6 NBL2003 ดอกไม้จากผ้าใยบัวแสงแรก 10 ตัน 350.00
7 NBL3001 กระเป๋าสานเส้นพลาสติกแฟร์ชั่น 30 Other/ อื่นๆ 320.00
8 NBL3002 ตะกล้าสานโบราณ 20 Other/ อื่นๆ 180.00
9 NBL4001 คะน้าไฮโดรโปนิกส์ 0 กิโลกรัม 60.00
10 NBL4002 ผักกาดไฮโดรโปนิกส์ 0 กิโลกรัม 60.00
11 NBL5001 พานบายศรี ใบตองสด 0 ชุด 500.00
12 NBL6001 ข้าวเหนียวผัวหลง 50 กิโลกรัม 100.00
13 NBL6002 ข้าวฮางงอกตราแม่พร 50 กิโลกรัม 100.00
14 NBL3003 ไม้กวาดดอกหญ้า 5 Other/ อื่นๆ 60.00
15 ์ฺNBL7001 เสื้อโปโลชมรมนักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มอีสานออนซอน 15 ตัว 350.00
16 NBL8000 บริการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 0 เครื่อง 400.00
* สกุลเงิน บาท