ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

งานสัมมนาระดับชาติว่าด้วยเรื่อง
ขอเชิญท่านผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน เข้าร่วมงานสัมมนาระดับชาติว่าด้วยเรื่อง "การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระดับอาเซียน" ในเดือนธันวาคม
07/11/2558 21:42
931