วิธีการสั่งซื้อ


ชำระไม่เกิน 3 วันหลังจากสั่งสินค้า


บัญชีธนาคาร

ธนาคาร เลขบัญชี สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) 4020353875 หนองบัวลำภู นายอมรฤทธิ์ จิตรพันธ์ถวิล ออมทรัพย์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร xxxxxxxxx หนองบัวลำภู ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองบัว ออมทรัพย์