รายละเอียดกิจการ

ChunChon Nongbua Shop

ร้านค้าชุมชนตำบลหนองบัวออนไลน์

ชุมชนตำบลหนองบัว ในเขตพื้นที่การปกครองของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูประกอบด้วย ๑๐ ชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประกอบด้วย ๘ หมู่บ้าน การรวมตัวของภาคประชาชนมีหลายกลุ่มชมรม ดังนี้ ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองบัว ผลิต ขายปลีก-ส่ง สินค้าที่ผลิตจากสมาชืกผู้สูงอายุ เช่น ลูกประคบสมุนไพร ดอกไม้จันทน์ และรับปรึกษาการจัดทำพารนบายศรี กลุ่มชมรมจักรสานบ้านวังหมื่น ผลิต ขายปลีก-ส่งเครื่องจักรสานทั้งไม้ไผ่และเส้นพลาสติก กลุ่มคริสจักรแสงแรกเอื้ออาทร ผลิต ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุสังเคราะห์ ฯลฯ สนับสนุน โดยศูนย์แพทย์ชุมชน เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเอื้ออาทรหนองบัวลำภู

อาคารศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนเอื้ออาทรหนองบัวลำภู

แผนที่สังเขป ศูนย์การเรียนรู้ICTชุมชนเอื้ออาทรหนองบัวลำภู

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู (สสจ.)

ผู้ดูแล ร้านค้าชุมชนตำบลหนองบัวออนไลน์

เกี่ยวกับกิจการ/ร้านค้า

 • ข้อมูลกิจการ/ร้านค้า

 • ชื่อกิจการ/ร้านค้า :
  ร้านค้าชุมชนตำบลหนองบัวออนไลน์
 •  
  ChunChon Nongbua Shop
 • ข้อมูลธุรกิจ

 • ประเภทธุรกิจ :
  1. บริการ
  2. ขายปลีก
  3. ผู้แทนจำหน่าย
  4. ผู้ผลิต
 • ข้อมูลติดต่อ

 • ที่อยู่ :
  เลขที่ 300 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง หนองบัวลำภู 39000
 • ที่อยู่ 2 :
  เลขที่ 153 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง หนองบัวลำภู 39000
 • ประเทศ :
  ไทย
 • ข้อมูลอื่นๆ

 • เงินทุนจดทะเบียน :
  not show
 • รายได้ต่อปี :
  not show
 • จำนวนพนักงาน :
  51 - 100

ใบรับรองมาตราฐาน

โรงพยาบบาทส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับสามดาวปี ๕๖

 • วันที่ออกใบรับรอง :
  ๑ ตุลาคม ๕๖
 • วันหมดอายุ :
  ๓๐ กันยายน ๕๘
 • ระยะเวลา :
  ๓ ปี
 • อ้างอิง :
  การประเมิณคุณภาพการให้บริการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบบาทส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับสามดาวปี ๕๖

รายละเอียดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า

อุปกรณ์วางวัตถุดิบ

เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ประจำครัวเรือน เช่น ถาด กระจาด กะเบียง และอื่นๆ

บุคคากรการผลิต

บุคคากรที่เอาใจใส่ในการดูแลวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตลูกประคบสมุนไพร

สมาชิกกลุ่มผลิตสินค้า

สมาชิกกลุ่มชมรมผลิตสินค้า ตามภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา และนำมาประยุคในปัจจุบัน

ชั้นแสดงผลิตภัณฑ์ลูกประคมสมุรไพร

ชั้นแสดงผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร ในศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลหนองบัวลำภู (PCU.) และจำหน่ายปลีกให้กับผู้ที่ความต้องการนำไปใช้เองที่บ้าน